A miña primeira viaxe

Libros de cuentos ilustrados
978-84-9871-371-8
GALLEGO
40
280cm
220cm
PDTE. COLECCION

Viaxo feliz dentro desta nave.
TUM-TUMà TUM-TUMà
É o son dos motores.Vivo na escuridade.
Sinto o movemento.Oio ruídos, rumores.
Ás veces TUM-TUMàÁs veces RAS-RASà

Esta é unha historia do comezo da vida humana
narrada en primeira persoa por un bebé no ventre
materno, que viaxa dentro do que el percibe
como unha cápsula na cal percorre un universo
descoñecido.

Proposta onírica e poética, onde o lector
acompaña o bebé, facendo súa esa viaxe de
transformación, de procura da súa identidade.